Head of Security Standards, Compliance, and Customer Assurance

We hebben drie nieuwe certificaten en attesten behaald! Hierbij alle details

We hebben drie nieuwe certificaten en attesten behaald! Hierbij alle details

We weten dat organisaties te maken hebben met complexere bedreigingen en strengere regelgeving dan ooit tevoren. Om die reden breiden we onze eigen beveiligingsinitiatieven en -inspanningen uit. Dit betekent onder andere dat we certificeringen en attesten behalen om te waarborgen dat Zoom voldoet aan beveiligingsstandaarden over de hele wereld.

Daarom presenteren we met veel plezier drie nieuwe toevoegingen aan onze lijst met certificaten en attesten die in het bedrijfsleven worden erkend. Deze toevoegingen zijn:

C5

Het C5-attest van Zoom geeft blijk van onze inspanningen om Duitse klanten zekerheid en transparantie te bieden op het gebied van beveiliging. C5 is een door de overheid gesteund verificatiekader dat in Duitsland is geïntroduceerd door de federale dienst voor informatiebeveiliging (BSI). We hebben eerder met deze organisatie samengewerkt voor onze Common Criteria-certificering. C5 helpt bedrijven om hun operationele bescherming tegen gangbare cyberaanvallen te bewijzen in het kader van de ‘Security Recommendations for Cloud Providers‘-richtlijnen van de Duitse overheid.

ENS

We streven naar naadloze en veilige communicatie voor organisaties over de hele wereld. Onze onlangs behaalde ENS-certificering helpt ons dit te bereiken voor Spaanse organisaties in de publieke sector.

ENS stelt beveiligingsstandaarden vast die van toepassing zijn op Spaanse overheidsinstanties, publieke organisaties en dienstverleners waarvan de Spaanse overheidsdiensten afhankelijk zijn. ENS wordt gereguleerd door het Spaanse Koninklijk Besluit 3/2010 en is verplicht voor Spaanse klanten die tot de centrale overheid behoren. Het stelt een uniforme set van vereisten voor de sector vast, bevordert continu beveiligingsbeheer en dient als referentiekader voor een effectieve beveiligingsstatus in de hedendaagse tijd.

IRAP

IRAP biedt een kader voor het beoordelen van de implementatie en effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen van een organisatie aan de hand van de beveiligingsvereisten van de Australische overheid. Via een beoordeling op basis van het IRAP-kader hebben we aangetoond dat we de nodige maatregelen hebben getroffen voor klanten die een effectieve beveiliging willen bereiken, op basis van twee sets richtlijnen:

Onze succesvolle IRAP-beoordeling bevestigt niet alleen de relevantie van onze beveiligingsmaatregelen, maar helpt klanten ook om geïnformeerde beslissingen over risico’s te nemen wanneer ze het Zoom-platform gebruiken.

Beveiliging zonder concessies

Certificaten en attesten van derden zijn een essentiële bouwsteen in het fundament van ons beveiligingsprogramma. We weten dat ze niet alleen de effectiviteit van ons programma aantonen, maar ook zorgen dat het vertrouwen van onze klanten hoog blijft.

We breiden onze beveiligingsinitiatieven uit zodat klanten veilig belangrijke informatie kunnen uitwisselen zonder dat dit afbreuk doet aan de snelheid, flexibiliteit en gebruikerservaring. Zo kunnen ze genieten van flexibele en zinvolle digitale communicatie en tegelijkertijd hun eigen beveiligingsstatus versterken.

Bezoek voor meer informatie over privacy en beveiliging bij Zoom ons recent vernieuwde Vertrouwenscentrum, nu met een selfserviceportaal dat informatie verstrekt over onze beveiligingscertificeringen en -attesten.

Don't forget to share this post