Senior Product Manager

Poprawione możliwości w zakresie haseł usługi Zoom Meetings, webinarów i nagrywania w chmurze

Poprawione możliwości w zakresie haseł usługi Zoom Meetings, webinarów i nagrywania w chmurze

Zespół Zoom ciężko pracował, aby dostarczać nowe funkcje, które jeszcze lepiej zabezpieczają środowiska spotkań i webinarów Zoom. To wydanie z minionego tygodnia obejmuje dodatkowe zabezpieczenia przy użyciu hasła – jednej z najlepszych opcji do ochrony spotkań i webinarów.

Oto szybki przegląd nowych opcji dotyczących haseł, generatora losowych identyfikatorów spotkań Zoom oraz innych usprawnień na platformie.

Co nowego?

Wymagania dotyczące haseł: w przypadku spotkań i webinarów właściciele kont i administratorzy mogą teraz skonfigurować minimalne wymagania dotyczące haseł, aby dostosować minimalną długość i wymagać liter, cyfr i znaków specjalnych lub zezwalać tylko na hasła liczbowe. Wszystkie konta podstawowe będą mieć domyślnie włączoną opcję haseł alfanumerycznych.

Losowe identyfikatory spotkań: jednorazowe, losowo generowane identyfikatory do nowo planowanych spotkań i webinarów teraz będą składać się z 11 cyfr zamiast 9. Twój identyfikator osobistego spotkania (PMI) pozostanie taki sam.

Nagrywanie w chmurze: ochrona udostępnianych nagrań w chmurze przy użyciu hasła jest teraz domyślnie włączona dla wszystkich kont. Poprawiliśmy również złożoność haseł do nagrań w chmurze. Zmiany nie wpłyną na istniejące udostępnione nagrania.

Udostępnianie plików stron trzecich: ponownie można używać platform stron trzecich, np. Box, Dropbox i OneDrive, aby udostępniać pliki na platformie Zoom. Tymczasowo wyłączyliśmy tę funkcję i ponownie przywróciliśmy ją do działania po przeprowadzeniu pełnej oceny bezpieczeństwa procesu.

Podgląd wiadomości na czacie Zoom: użytkownicy usługi Zoom Team Chat mogą ukryć podgląd wiadomości w przypadku powiadomień o czacie na komputerach stacjonarnych. Jeśli ta funkcja zostanie wyłączona, użytkownik otrzyma po prostu powiadomienie o nowej wiadomości, bez wyświetlania jakiejkolwiek treści wiadomości.

Ponadto naprawiliśmy problemy związane z brakującymi danymi i opóźnieniami w pulpicie nawigacyjnym Zoom. Będziemy nadal monitorować i wprowadzać poprawki do pulpitów nawigacyjnych i funkcji raportowania. 

Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, sprawdź informacje o wersji 4.6.11. Zobacz również ten wpis ze szczegółami dotyczącymi naszej ikony bezpieczeństwa i innych ostatnio wprowadzonych aktualizacji z zakresu bezpieczeństwa produktów.

Don't forget to share this post