Head of Security Standards, Compliance, and Customer Assurance

Uzyskaliśmy trzy nowe certyfikaty i atesty – a oto wszystkie szczegóły

Uzyskaliśmy trzy nowe certyfikaty i atesty – a oto wszystkie szczegóły

Wiemy, że organizacje muszą stawić czoła bardziej złożonym zagrożeniom i surowszym niż kiedykolwiek wcześniej wymogom prawnym. Z uwagi na to rozszerzamy nasze własne inicjatywy i działania w zakresie bezpieczeństwa, co niesie za sobą również uzyskanie certyfikatów i atestów pozwalających mieć pewność, że Zoom przestrzega standardów bezpieczeństwa obowiązujących na całym świecie.

Dlatego z przyjemnością ogłaszamy trzy nowe pozycje na liście uzyskanych przez nas uznawanych w branży certyfikatów i atestów. Obejmują one:

C5

Certyfikat C5 dla Zoom świadczy o naszym zaangażowaniu w zapewnienie bezpieczeństwa i przejrzystości naszym niemieckim klientom. C5 to wspierane przez rząd ramy atestacyjne, które zostały wprowadzone w Niemczech przez Federalne Biuro Bezpieczeństwa Informacji (BSI) – organizację, z którą wcześniej współpracowaliśmy przy naszej certyfikacji Common Criteria. C5 pomaga firmom wykazać bezpieczeństwo operacyjne przed powszechnymi cyberatakami w kontekście wytycznych niemieckiego rządu pt. „Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa dla dostawców usług w chmurze”.

ENS

Dążymy do umożliwienia bezproblemowej i bezpiecznej komunikacji dla organizacji na całym świecie, a nasz nowo uzyskany certyfikat ENS pomaga nam w tym w odniesieniu do hiszpańskich organizacji sektora publicznego.

ENS ustanawia standardy bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do hiszpańskich agencji rządowych, organizacji publicznych i dostawców usług, od których zależą hiszpańskie usługi publiczne. Jest regulowany na mocy hiszpańskiego dekretu królewskiego nr 3/2010 i jest obowiązkowym wymogiem dla klientów administracji centralnej w Hiszpanii. Ustanawia jednolity zestaw wymagań dla sektora, promuje ciągłe zarządzanie bezpieczeństwem i stanowi punkt odniesienia dla skutecznej postawy bezpieczeństwa w dzisiejszych czasach.

IRAP

IRAP zapewnia ramy oceny wdrożenia i skuteczności kontroli bezpieczeństwa organizacji w odniesieniu do wymogów bezpieczeństwa rządu australijskiego. W ramach oceny pod kątem IRAP wykazaliśmy, że zapewniamy niezbędne środki kontroli naszym klientom, licząc na osiągnięcie skutecznego bezpieczeństwa na podstawie dwóch zestawów wytycznych:

Nasza pomyślna ocena IRAP nie tylko potwierdza trafność stosowanych przez nas środków bezpieczeństwa, ale także pomaga klientom podejmować decyzje oparte na ryzyku podczas korzystania z platformy Zoom.

Bezpieczeństwo bez poświęceń

Certyfikaty i atesty osób trzecich są integralną częścią naszego programu bezpieczeństwa – wiemy, że nie tylko pokazują jego skuteczność, ale także pomagają budować zaufanie klientów.

Rozwijamy nasze inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa, aby nasi klienci mogli bezpiecznie wymieniać ważne informacje bez konieczności rezygnacji z szybkości, elastyczności i doświadczenia. Mogą oni korzystać z elastycznej i znaczącej komunikacji cyfrowej, a jednocześnie wzmacniać własne zabezpieczenia.

Aby dowiedzieć się więcej na temat prywatności i bezpieczeństwa Zoom, zapoznaj się z naszym niedawno odświeżonym Centrum zaufania, które oferuje teraz portal samoobsługowy, gdzie można uzyskać informacje na temat naszych certyfikatów i świadectw bezpieczeństwa.

Don't forget to share this post