Senior Product Manager

Zabezpiecz spotkania dzięki Poczekalniom Zoom

Zabezpiecz spotkania dzięki Poczekalniom Zoom

Platforma komunikacji wideo Zoom oferuje liczne funkcje bezpiecznych wideokonferencji, dzięki którym Twoje spotkania są chronione i biorą w nich udział tylko wybrani uczestnicy. Jednym z najbardziej popularnych komponentów bezpieczeństwa w Spotkaniach Zoom jest funkcja Poczekalni.

Poczekalnia, jak nazwa wskazuje: to wirtualne miejscem, gdzie goście czekają, aż prowadzący będzie gotowy rozpocząć spotkanie. Prowadzący spotkanie mogą dostosować ustawienia Poczekalni, aby uzyskać dodatkową kontrolę nad tym, którzy uczestnicy dołączają do danego spotkania i kiedy.

Jeśli chodzi o najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia wideokonferencji, Poczekalnie są niezwykle przydatne do ochrony spotkań, w których uczestniczą osoby z zewnątrz, m.in. gdy:

  • Medycy organizują spotkania z zakresu telemedycyny dla wielu uczestników
  • Działy HR lub rekrutujący menedżerowie przeprowadzają rozmowy wideo pierwszej rundy z wieloma osobami
  • Pracownicy firm używają Identyfikatora osobistego spotkania (PMI) do wszystkich swoich spotkań 

Poczekalnie są szczególnie przydatne przy zabezpieczaniu spotkań, które wykorzystują twój PMI, ponieważ zapewniają dodatkową widoczność tego, kto próbuje dołączyć. (Więcej na ten temat poniżej!) Zoom Rooms także obsługuje funkcję Poczekalni.

Jako prowadzący spotkanie możesz dostosować tytuł, logo i wiadomość, które pojawiają się w Poczekalni, dzięki czemu oczekujący uczestnicy wiedzą, że są we właściwym miejscu. Możesz nawet wysłać spersonalizowaną wiadomość do osób w Poczekalni, zarówno na pulipit komputera lub telefon poszczególnych użytkowników, jak i do wszystkich w Poczekalni. 

Jak więc wykorzystać wszystkie te możliwości? Włączając Poczekalnię w koncie Zoom:

  1. Zaloguj się do konta na portalu internetowym Zoom i wejdź do zakładki Ustawienia OP.
  2. Kliknij na opcję Podczas spotkania (Zaawansowane).
  3. Wyszukaj lub przewiń, aby znaleźć opcję Poczekalnia. 
  4. Przełącz przycisk obok Poczekalni, aby włączyć tę funkcję.
  5. Po włączeniu funkcji Poczekalni można wybrać opcję wysyłania do Poczekalni wszystkich dołączających uczestników lub tylko uczestników-gości (konta zewnętrzne). Możesz również pozwolić innym uczestnikom wewnętrznym na przyjmowanie gości z Poczekalni, jeśli prowadzący nie jest jeszcze obecny na spotkaniu.

Włącz Poczekalnie

Teraz, gdy planujesz spotkanie, Poczekalnia jest włączona dla wszystkich przyszłych spotkań.

Poczekalnie - Zaplanuj spotkanie

Niezłe, prawda? Oto kilka innych sposobów na zabezpieczenie spotkań za pomocą Poczekalni Zoom:

Poczekalnie, a twój identyfikator osobistego spotkania

Funkcja Poczekalni to świetny sposób na zabezpieczenie Identyfikatora osobistego spotkania. Twój PMI to w zasadzie ciągle trwające spotkanie i osoba posiadająca twój identyfikator spotkania może go wpisać, aby spróbować dołączyć. Możesz zabezpieczyć pokój osobistego spotkania, wymagając podania hasła, ale poczekalnia daje Ci to bezpieczeństwo oraz dodatkową widoczność osób, które próbują dołączyć. Zapewnia to warstwę bezpieczeństwa bez utrudnień dla autoryzowanych użytkowników, którzy nie muszą wpisywać hasła przy każdym dołączaniu.

Dowiedz się, jak włączyć Poczekalnie dla identyfikatora osobistego spotkania, aby aktywować Poczekalnię dla każdego spotkania ustalanego za pomocą PMI.

Poczekalnia dla grup

Zoom umożliwia jeszcze dokładniejsze określenie, którzy uczestnicy zostaną wpuszczeni na spotkanie, a którzy trafią do Poczekalni. Jeśli masz uprawnienia administracyjne na swoim koncie, możesz włączyć funkcję Poczekalni dla określonych grup osób, takich jak osoby korzystające z określonej nazwy domeny lub pracownicy określonego działu. W ten sposób osoba prowadząca spotkanie może kontrolować przepływ uczestników — oraz informacji — w czasie spotkania. 

Dowiedz się, jak włączyć Poczekalnię dla grup.

Poczekalnie w trakcie spotkania

Możesz też użyć funkcji Poczekalni w czasie spotkania, co pozwala prowadzącemu na umieszczenie uczestników w poczekalni w dowolnym momencie. To świetna funkcja pozwalająca kontrolować kiedy ludzie dołączają do spotkania. Na przykład, prowadzący może odesłać określonych uczestników z powrotem do Poczekalni, jeśli są to zalogowani uczestnicy wewnętrzni, którzy wcześniej nie zostali umieszczeni w Poczekalni lub jeśli prowadzący przypadkowo wpuścił kogoś i musi odesłać go z powrotem.

Poczekalnia - w trakcie spotkania

Jak używać Poczekalni w trakcie spotkania.

Spersonalizuj Poczekalnię

Po włączeniu funkcji poczekalni można dodać tytuł, logo i tekst do wiadomości w poczekalni, którą uczestnicy spotkania widzą podczas czekania, co jest przydatne ze względów logistycznych. Na przykład, medycy mogą upewnić się, że pacjent wie, że jest we właściwym miejscu na wizytę z zakresu telemedycyny i że wkrótce zostanie połączony z prowadzącym spotkanie.

Spersonalizuj swoją Poczekalnię

Dowiedz się, jak spersonalizować Poczekalnię.

Dowiedz się więcej

Funkcja Poczekalni to jeden ze sposobów ochrony spotkania Zoom. Aby poznać więcej wskazówek dotyczących zabezpieczania spotkań Zoom, zapoznaj się z blogiem “Najlepsze sposoby, dzięki którym prowadzący i administratorzy Zoom mogą zapewnić bezpieczeństwo spotkań”. Lub już dziś zaplanuj indywidualną demonstrację z udziałem specjalisty ds. produktów Zoom!

Don't forget to share this post