Marketing Content Writer

Badanie wskazuje, że kierownicy preferują elastyczne formy pracy

Badanie wskazuje, że kierownicy preferują elastyczne formy pracy

Elastyczność miejsca, czasu i sposobu pracy ma wpływ na rekrutację i zatrzymywanie specjalistów. Sprawiło to, że kierownicy w organizacjach muszą określić i ustanowić nowe zasady, aby zaspokoić potrzeby pracowników – wielu z nich uznaje połączenie pracy wykonywanej osobiście i zdalnie za nowy standard.

Oczywiste jest to, że pracownicy cenią sobie elastyczność, ale co z kierownikami ich firm – co oni wolą? Jakie są prawdziwe odczucia osób ustalających te zasady?

Odpowiedzi na właśnie te pytania firma Zoom poszukiwała, współpracując z Fortune nad zleceniem przeprowadzenia ankiety Morning Consult, która bada odczucia kierowników na temat pracy hybrydowej i jej ogólnego wpływu na szczęście pracowników, kulturę organizacyjną i cele biznesowe. Oto kilka najważniejszych wniosków z ankiety:

Kierownicy skłaniają się ku pracy hybrydowej 

  • Ponad 4 na 5 (86%) badanych kierowników zgadza się ze stwierdzeniem, że „przyszłością pracy jest praca hybrydowa”, a tylko 4% się z nim nie zgadza.
  • Kierownicy też lubią elastyczne formy pracy – ponad 90% z nich stwierdziło, że preferuje hybrydowe lub zdalne środowisko pracy w porównaniu z pracą wykonywaną wyłącznie osobiście.
Idealne środowisko pracy

Dlaczego kierownicy wolą elastyczną pracę?

  • Poproszeni o uszeregowanie, jakie czynniki są najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o najlepszym środowisku pracy dla ich firmy (w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza najważniejszy czynnik), badani kierownicy uznali większą produktywność za najważniejszy czynnik (2,86), a następnie zwiększenie współpracy w zespole (3,44) i utrzymanie silnej kultury organizacyjnej (3,56). 

Jak dochodzi do powstania hybrydowej organizacji pracy?

  • Zapytani o preferencje dotyczące tego, jak powinni pracować ich pracownicy, ankietowani kierownicy skłaniają się nieco bardziej ku pracy zdalnej – podając średnio 60% czasu pracy zdalnej przy 40% czasu pracy w biurze.
Podział: praca wykonywana osobiście a zdalnie

Szczęśliwi pracownicy, dobre relacje

  • Badani kierownicy uważają, że wpływ pracy hybrydowej i zdalnej był bardziej pozytywny niż negatywny, zwłaszcza jeśli chodzi o wrażenia pracowników. 71% uważa, że praca hybrydowa i zdalna pozytywnie wpłynęła na szczęście pracowników.
  • 85% badanych kierowników uważa, że praca hybrydowa i zdalna wzmocniły jakość kontaktów z bezpośrednimi podwładnymi albo nie miały na nią wpływu.
  • Kiedy przedstawiono listę potencjalnych korzyści płynących z każdego środowiska pracy, 35% badanych kierowników wybrało odpowiedź „Żadna” w przypadku pracy osobistej, w porównaniu z 13% w przypadku pracy hybrydowej i 17% w przypadku pracy całkowicie zdalnej. Do najważniejszych korzyści płynących z pracy hybrydowej należą: większa elastyczność dla pracowników (57%), poprawa wskaźnika utrzymania pracowników (57%), poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (56%) oraz zwiększenie produktywności (53%).
Korzyści dla środowiska

Znalezienie właściwego formatu

  • Większość kierowników uważa, że wydarzenia, takie jak firmowe spotkania ze wszystkimi (56%) i w dużych grupach (54%), lepiej sprawdzają się w formacie wirtualnym niż twarzą w twarz. Jednak w przypadku spotkań towarzyskich zespołu (57%), rozmów z kandydatami do pracy (56%) i spotkań z klientami (50%) większość preferuje format osobisty niż wirtualny. 
Preferowane formaty
  • Zapytani o to, jakie praktyki okazały się pomocne w umacnianiu więzi między członkami zespołu, ankietowani kierownicy wskazali na spotkania ogólnofirmowe i ze wszystkimi (79%), szkolenia pracownicze (75%) oraz ćwiczenia integracyjne dla zespołu (77%) jako w pewnym stopniu pomocne lub bardzo pomocne.

Poznaj więcej wniosków 

Aby zagłębić się we wszystkie wnioski z badania Morning Consult, przeczytaj cały raport tutaj.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak można umożliwić pracę hybrydową, sprawdź Zoom One, naszą kompleksową ofertę w zakresie komunikacji i współpracy, która łączy zespoły bez względu na to, gdzie się znajdują.

Metodologia 

Badanie zostało przeprowadzone wśród 250 amerykańskich kierowników wyższego szczebla, zdefiniowanych jako osoby z tytułem wiceprezesa lub wyższym, w tym właściciela, partnera, prezesa, założyciela i współzałożyciela. Badani musieli pracować w organizacji, która w ciągu ostatnich sześciu miesięcy działała hybrydowo lub w pełni zdalnie, oraz korzystać z oprogramowania do współpracy, takiego jak wideokonferencje, czat i wiadomości lub webinary.

Ankieta została przeprowadzona online od 16 do 28 czerwca 2022 r. oraz od 14 do 18 lipca 2022 r. Margines błędu dla pełnej próby wynosił plus lub minus 6 punktów procentowych.

Don't forget to share this post