Healthcare Industry Marketing Manager

Zmniejszamy dystans: organizacje stawiają na telepsychiatrię i terapię hybrydową, aby ułatwić dostęp do usług w zakresie zdrowia psychicznego

Zmniejszamy dystans: organizacje stawiają na telepsychiatrię i terapię hybrydową, aby ułatwić dostęp do usług w zakresie zdrowia psychicznego

Telepsychiatria odgrywa kluczową rolę w poprawie dostępu do opieki w zakresie zdrowia psychicznego. Według danych Fundacji Kaiser Family ponad jedna trzecia wizyt jest świadczona w ramach telemedycyny (np. 35% wizyt dotyczących depresji i 38% dotyczących zaburzeń lękowych odbyło się w ramach telemedycyny). Jest to szczególnie ważne dla ponad 150 milionów Amerykanów mieszkających na obszarach, na których brakuje pracowników służby zdrowia zajmujących się zdrowiem psychicznym.

Jeśli Twoja organizacja chce wdrożyć lub rozszerzyć swoje wirtualne usługi w zakresie zdrowia psychicznego, a nawet rozważyć prowadzenie hybrydowej terapii grupowej, zapraszamy do zapoznania się z naszą kolekcją zasobów. Dowiesz się, jakie są zalety telepsychiatrii według różnych organizacji i poznasz najważniejsze aspekty świadczenia opieki w tym trybie.

Kliniczne i technologiczne aspekty telepsychiatrii

Centerstone i Lyra Health, dwie organizacje zajmujące się świadczeniem usług w zakresie zdrowia behawioralnego, z powodzeniem wykorzystują telepsychiatrię, aby dotrzeć do swoich pacjentów.

Organizacja Centerstone zaczęła oferować usługi telemedyczne w 2018 roku w celu dotarcia do pacjentów mieszkających na obszarach wiejskich. Lek. Vinita Watts, dyrektorka ds. medycznych w Centerstone, powiedziała: „Możliwość świadczenia usług telemedycznych w domach pacjentów lub w klinice oraz możliwość prowadzenia rozmów twarzą w twarz dały nam ogromną elastyczność. Możemy zapewniać opiekę w zakresie zdrowia psychicznego w najlepszy możliwy sposób, który naprawdę spełnia potrzeby naszych pacjentów”.

— Wiele osób [at Lyra] preferuje wirtualne wizyty świadczone w ramach telemedycyny. Większość pacjentów prosi o usługi telemedyczne, mimo że zapewniamy również wizyty osobiste — dodaje dr Matthew Jakupcak, starszy kierownik ds. jakości klinicznej w Lyra Health. — Wykorzystujemy również technologię do udoskonalania innych części procesu, na przykład jesteśmy w stanie wykorzystać zgłaszane przez pacjentów objawy oraz ich nasilenie, aby dopasować je do najlepszego dostępnego świadczeniodawcy.

Posłuchaj, co Vinita, Matthew i Steve mają do powiedzenia na temat zapewniania równego dostępu do usług w zakresie zdrowia psychicznego i różnych trybów świadczenia opieki podczas naszego webinaru na żądanie.

Lepsza hybrydowa terapia grupowa dla młodych dorosłych

The Dorm, centrum leczenia zdrowia psychicznego dla osób wchodzących w dorosłość, dostosowało się do postpandemicznego świata dzięki wprowadzeniu sesji hybrydowej terapii grupowej. Klienci mogli wybrać osobiste uczestnictwo w terapii grupowej lub udział zdalny za pomocą Zoom, jednak początkowo świadczeniodawcy zmagali się z zapewnieniem równych usług dla wszystkich.

Przeczytaj tę historię, aby dowiedzieć się, jak John McGeehan, założyciel i prezes The Dorm, zaczął projektować sale terapeutyczne w The Dorm z myślą o prowadzeniu hybrydowej terapii grupowej. Jego zespół wykorzystuje technologię Zoom Rooms i urządzenia DTEN, aby stworzyć sprzyjające środowisko dla klientów, którzy uczestniczą w terapii grupowej zdalnie.

Lepszy dostęp do opieki w zakresie zdrowia psychicznego dla weteranów

Kryzys zdrowia psychicznego to szczególnie ważna kwestia w przypadku weteranów i członków sił zbrojnych. W e-booku przygotowanym przez GovExec na zlecenie Zoom można przeczytać, że wskaźniki samobójstw wśród żołnierzy w czynnej służbie są najwyższe w historii, a 25% rodzin wojskowych stwierdziło, że ich potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego nie są zaspokajane. Żołnierze i weterani doświadczają podobnych problemów z dostępem do opieki zdrowotnej z powodu braku odpowiedniej liczby lekarzy oraz ich lokalizacji.

W e-booku przedstawiono również, w jaki sposób telemedycyna jest wykorzystywana do wspierania potrzeb weteranów i członków sił zbrojnych w zakresie zdrowia behawioralnego. Poruszono też kluczowe kwestie dotyczące wyjątkowego znaczenia platformy Zoom dla rządu dla ułatwiania dostępu do opieki w zakresie zdrowia psychicznego.

Telepsychiatria oferuje elastyczność usług w zakresie zdrowia psychicznego

Telemedycyna zapewnia zarówno pracownikom służby zdrowia, jak i pacjentom elastyczność w zakresie tego, gdzie i jak korzystają z opieki zdrowotnej. Dowiedz się więcej, dlaczego elastyczność w opiece zdrowotnej ma znaczenie i w jaki sposób Zoom może pomóc w świadczeniu opieki.

Don't forget to share this post