Product Marketing Manager, Meetings & Chat

5 podstawowych funkcji bezpieczeństwa Zoom Chat

5 podstawowych funkcji bezpieczeństwa Zoom Chat

Podczas gdy rozmowy telefoniczne, e-maile i wideokonferencje to sposoby komunikacji wykorzystywane w organizacjach na co dzień, coraz większą popularnością wśród pracowników cieszy się także inne nowoczesne narzędzie komunikacyjne – błyskawiczne wiadomości.

Zoom Chat to nasze rozwiązanie do przesyłania wiadomości na poziomie firmy umożliwiające asynchroniczną komunikację i szybkie przekazywanie informacji. Nie należy go jednak mylić z czatem podczas spotkania, Zoom Chat to stałe rozwiązanie w zakresie wysyłania wiadomości zawarte w zestawie Zoom desktop client, który obejmuje także całą gamę rozwiązań, w tym Zoom Phone, Zoom Apps, tablica Zoom i o wiele więcej.

Podobnie jak w przypadku wszystkich rozwiązań Zoom, opracowując funkcję czatu, stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo. Wyróżnia się za sprawą wielu funkcji bezpieczeństwa, których celem jest stworzenie bezpiecznego środowiska umożliwiającego bezproblemową komunikację. Oto pięć spośród tych funkcji:

Podstawowe funkcje bezpieczeństwa czatu

  1. Zarządzanie zewnętrznymi kontaktami: właściciele kont oraz administratorzy mogą włączyć lub wyłączyć opcję czatowania z zewnętrznymi kontaktami lub dodawania ich. Istnieje też możliwość przeglądania oraz usuwania wszelkich zewnętrznych kontaktów, które dodano. Gdy ta funkcja jest włączona, użytkownicy mogą dodawać zewnętrznych użytkowników Zoom jako kontakty, podając ich adres e-mail. Po zatwierdzeniu przez użytkownika zewnętrznego prośby o kontakt będzie można od razu rozmawiać z nim na czacie, udostępniać obrazy i pliki, a także spotykać się. Jeżeli na czacie lub w kanale obecny jest zewnętrzny użytkownik, obok jego nazwy oraz w oknie widoczna będzie odpowiednia etykieta, określająca, iż jest to kontakt „zewnętrzny”.
  1. Podgląd linku: podgląd miniaturki będzie wyświetlany za każdym razem, kiedy udostępnisz publiczny link na czacie lub w kanale. Umożliwia to podgląd zawartości strony internetowej dla innych użytkowników, dzięki czemu mogą lepiej rozeznać się co do treści.
  1. Ustawianie oceny GIF-ów: właściciele konta i administratorzy mogą ustawiać „ocenę” dotyczącą korzystania z obrazów GIF z GIPHY w Zoom Chat. Mogą określić, czy chcą ograniczyć obrazy GIF do oceny G, PG, PG-13 lub R, zgodnie z klasyfikacją GIPHY. Użytkownicy zobaczą w bibliotece Zoom Chat jedynie obrazy GIF z tymi ocenami.
Ocena GIPHY
  1. Narzędzie etykiety czatu: automatycznie identyfikuje słowa kluczowe oraz wzorce tekstowe w usłudze Zoom Chat i na czatach podczas spotkania oraz pomaga zapobiegać udostępnianiu przez użytkowników niechcianych wiadomości, np. zawierających nieodpowiednie słownictwo. Należy zauważyć, że zasady etykiety czatu są definiowane przez administratorów kont — nie przez firmę Zoom — a narzędzie nie wysyła zgłoszeń/flag do administratorów kont ani do nikogo innego.
Etykieta czatu
  1. Zaawansowane szyfrowanie czatu: ta funkcja pozwala na bezpieczną komunikację, gdzie tylko zamierzony odbiorca może przeczytać zabezpieczoną wiadomość. Gdy włączone jest zaawansowane szyfrowanie czatu, magazynowane dane są szyfrowane przez klucze generowane i obsługiwane na urządzeniach uczestników czatu. Przesyłane dane czatu są jednak szyfrowane podczas ich przesyłania przy użyciu szyfrowania protokołu Transport Layer Security (TLS). Podczas korzystania z funkcji zaawansowanego szyfrowania czatu kilka opcji będzie niedostępnych

Błyskawiczne wiadomości, stały poziom bezpieczeństwa

Jako jeden z trzonów naszej oferty Zoom One, która obejmuje zespołowy czat, telefonię VoIP , tablicę i spotkania wideo, Zoom Chat stanowi zaledwie jeden element kompleksowej strategii bezpieczeństwa, której celem jest ochrona klientów oraz ich wsparcie. Nasze rozwiązanie w zakresie błyskawicznych wiadomości z łatwością przechodzi w inne, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się ujednoliconą komunikacją, w przypadku której bezpieczeństwo i zaufanie są absolutnie kluczowe.

Aby dowiedzieć się więcej o podejściu firmy Zoom do kwestii bezpieczeństwa, zapoznaj się z naszym Trust Center — kompleksowym zbiorem zasobów dotyczących prywatności, bezpieczeństwa i ochrony.

Don't forget to share this post