Chief Product Officer

W jaki sposób Warunki świadczenia usług i praktyki dotyczą funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję

W jaki sposób Warunki świadczenia usług i praktyki dotyczą funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję

Uwaga redaktora: ten post blogowy edytowano 11 sierpnia 2023 r. w celu zawarcia najnowszych informacji o naszych Warunkach świadczenia usług. W następstwie otrzymanych informacji zwrotnych dotyczących niedawnej aktualizacji Warunków świadczenia usług Zoom, Zoom zaktualizowało swoje Warunki świadczenia usług i poniższy wpis na blogu, aby wyjaśnić, że nasza firma nie korzysta z treści dźwiękowych, wideo, czatu, udostępnianych na ekranie, załączników ani innych form komunikacji jak Treści Klienta (jak na przykład wyniki ankiety, tablice lub reakcje) w celu trenowania modeli sztucznej inteligencji Zoom ani podmiotów zewnętrznych.

W Zoom bardzo cenimy możliwość oferowania naszym klientom innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązań komunikacyjnych. Zaktualizowaliśmy nasze Warunki świadczenia usługi (w sekcji 10), aby ponownie potwierdzić, że Zoom nie korzysta z treści dźwiękowych, wideo, czatu, udostępnianych na ekranie, załączników ani innych form komunikacji jak Treści Klienta (jak na przykład wyniki ankiety, tablice lub reakcje) w celu trenowania modeli sztucznej inteligencji Zoom ani podmiotów zewnętrznych. Co więcej, zaktualizowaliśmy powiadomienia wbudowane w nasze produkty, aby odzwierciedlić ten fakt.

Niedawne zmiany wprowadzone w Warunkach świadczenia usług

Dokładamy wszelkich starań, aby z naszych Warunków świadczenia usług jasno wynikało, kto jest właścicielem danych. Niniejsze Warunki świadczenia usług są zgodne z naszym Oświadczeniem o prywatności oraz powiadomieniami o ochronie prywatności wbudowanymi w produkty; mają one na celu upewnienie się, że klienci zostali o tym powiadomieni i mogą zdecydować, w jaki sposób Zoom będzie korzystać z ich treści.Niniejsze Warunki świadczenia usług zazwyczaj dotyczą naszych klientów online. Inne umowy zawieramy z klientami, którzy dokonują od nas bezpośredniego zakupu, w tym z przedsiębiorcami i klientami w regulowanych branżach, takich jak edukacja i opieka zdrowotna. Aktualizacje Warunków świadczenia usług online nie dotyczą wymienionych klientów.  

W marcu 2023 roku wprowadziliśmy zmiany w Warunkach świadczenia usług, aby wyjaśnić klientom, jak korzystamy z różnych form zgody oraz kto jest ich właścicielem w całej naszej platformie. Na podstawie informacji zwrotnej w sierpniu 2023 r. zaktualizowaliśmy Warunki świadczenia usług, aby odzwierciedlić powyżej opisane zmiany i przeorganizować Sekcję 10, a tym samym ułatwić jej zrozumienie.

Generatywne funkcje sztucznej inteligencji

Niedawno wprowadziliśmy dwie potężne funkcje generatywnej sztucznej inteligencji – Podsumowanie spotkania Zoom IQ i Tworzenie czatu zespołowego Zoom IT – w ramach bezpłatnej wersji testowej w celu poprawy doświadczenia użytkowników Zoom. Wspomniane funkcje oferują automatycznie tworzone podsumowania spotkań i tworzenie czatów wykorzystujące moc sztucznej inteligencji. Właściciele kont Zoom oraz administratorzy mogą włączyć wspomniane funkcje ze sztuczną inteligencją na swoich kontach.

Funkcję Podsumowanie spotkań Zoom IQ włączają właściciele konta lub administratorzy.

Podsumowanie spotkania, Warunki świadczenia usług Zoom
W jaki sposób właściciele kont i administratorzy włączają funkcję Podsumowanie spotkań Zoom IQ i nią sterują.

Uczestnicy otrzymują powiadomienie przez nasz interfejs użytkownika.

Kiedy usługi z generatywną sztuczną inteligencją Zoom są w użyciu, informujemy o tym klienta i uczestników spotkania. Oto jak dostarczamy powiadomienia podczas spotkania.

Podsumowanie spotkania, Warunki świadczenia usług Zoom
Widok uczestnika spotkania na powiadomienie o Podsumowaniu spotkania po włączeniu przez prowadzącego tej funkcji.

Powtórzmy: Zoom nie korzysta z treści dźwiękowych, wideo, czatu, udostępnianych na ekranie, załączników ani innych form komunikacji jak treści klienta (jak na przykład wyniki ankiety, tablice lub reakcje) w celu trenowania modeli sztucznej inteligencji Zoom ani podmiotów zewnętrznych.

W dalszym ciągu przykładamy dużą wagę do przejrzystości, a naszym celem jest zapewnienie klientom narzędzi, dzięki którym podejmą decyzje na podstawie informacji o koncie Zoom. Cenimy prywatność klientów i nadal dokładamy wszelkich starań, aby udoskonalać nasze usługi przy zachowaniu szacunku do praw i preferencji klientów.

Dziękujemy naszym klientom za tworzenie społeczności Zoom. Razem nadal będziemy prowadzić ważną i bezproblemową współpracę dzięki Zoom.

Don't forget to share this post