Policy and Law Enforcement Response Team Lead

Devlet Talepleri ve Verilerin Korunması

Devlet Talepleri ve Verilerin Korunması

Devlet taleplerinin söz konusu olduğu tüm faaliyetlerimiz, Zoom'daki temel değerlerimizden biri olan şeffaflık tarafından şekillendirilir. Sınırlar arasında her zamankinden daha fazla veri akışının olduğu bir dönemde, kullanıcılarımızın verilerini devlet kuruluşlarıyla paylaşılıp paylaşılmayacağı, paylaşılacaksa da nasıl ve hangi koşullar altında paylaşılacağı konusunda bazı soruları olabileceğini biliyoruz. Bu durum, özellikle birden fazla yetki alanında faaliyet gösteren ve farklı ülke ve bölgeler arasında veri aktarması gereken kurumsal ve kamu sektörü müşterilerimiz için geçerlidir.

Bu soruları yanıtlamak üzere kapsamlı bir Devlet Talepleri Kılavuzu yayımladık.Ayrıca bize ulaşan taleplerin sayısı, türü ve bu talepleri nasıl yanıtladığımız konusunda bilgi vermek amacıyla tasarlanan Şeffaflık Raporları'nı da yılda iki kez yayımlıyoruz.  

Peki, bir devlet kuruluşu tarafından bilgi istendiğinde, verilerinizi koruma altına almak için neler yapıyoruz?

Varsayılan olarak veri koruması

Yasalar veya gerçekten acil durumlar nedeniyle gerekmediği takdirde kullanıcı bilgilerini hiçbir devlet kuruluşuna temin etmiyoruz. Kullanıcı bilgilerine yönelik taleplerin, sahip olduğumuz tek temas noktası yoluyla yapılması şarttır. Bu kuralın, hiçbir istisnası yoktur.

Kamu sektöründeki veya kurumsal kullanıcılarımızın verileri için yasal bir dayanağa istinaden yapılan devlet taleplerini kabul etmiyoruz.

Yeterince kapsamlı ve yasal olmayan talepleri kabul etmiyoruz

Aşağıdaki talepleri asla kabul etmiyoruz:

  • Yeterince kapsamlı olmayan veya muğlak olan talepler
  • Talebi yapan yargı alanında yasal bir dayanağı olmayan talepler
  • Suçların hüsnüniyetle tespit edilmesine veya önlenmesine yönelik olmayan talepler
  • Talebi yapan yargı alanının sorumluluğunda olmayan kişiler hakkında bilgi isteyen talepler
  • Talep bulunma yetkisine sahip olmayan bir kuruluştan gelen talepler
  • Bitiş tarihi olmayan gizlilik talimatları olan talepler
  • Yanlış kullanılan veya başka bir şekilde eksik olan talepler

Kullanıcı bildirimi politikalarımız

Politikamız uyarınca, geçerli bir ertelenmiş bildirim talimatı aldığımız durumlar veya çocuklar için bir tehlikenin, hayatı tehdit eden acil bir durumun veya Zoom'un hizmet, hak veya mülkiyetlerine yönelik bir tehdidin söz konusu olduğu durumlar hariç, bilgilerini devlet düzeyinde açıklamamız gereken kullanıcılarımız bilgilendirilir.

Bize yapılan her ertelenmiş bildirim talimatını değerlendirerek talimatın yasal olarak geçerli olup olmadığını belirliyoruz. Gerektiğinde, yasal açıdan hatalı ertelenmiş bildirim talimatlarını kabul etmemek için tüm makul yasal adımları atıyoruz. Ertelenmiş bildirim talimatının süresi dolduğunda, söz konusu kullanıcıyı bilgilendiriyoruz.

Şeffaflık Raporumuz

Kullanıcı verilerine yönelik olarak bize ulaşan devlet düzeyindeki taleplerin sayısı ve türünü, bu taleplerde bulunan yargı alanlarını ve bu taleplere nasıl karşılık verdiğimizi belgelemek üzere yılda iki kez Şeffaflık Raporları yayımlıyoruz. İnteraktif ve anlaması kolay olan Şeffaflık Raporlarımızın temelini oluşturan verileri de indirebilirsiniz. Şeffaflık Raporları Zoom’un Trust Center sayfasında görülebilir.

Uçtan Uca Şifreleme

Zoom, kullanıcı gizliliği ve güvenliğine destek vermek amacıyla çeşitli şifreleme teknolojilerinden yararlanan ve zengin özelliklere sahip bir istemci yazılım paketi sunar. Zoom, isteğe bağlı uçtan uca şifreleme (E2EE) sunmaktan gurur duyar. Zoom'un uçtan uca şifreleme özelliği etkinleştirildiğinde, belirli bir toplantıda Zoom istemcilerini kullanan tüm toplantı katılımcıları arasındaki iletişimin aktarım sırasında yalnızca bu katılımcıların cihazları tarafından bilinen şifreleme anahtarları kullanılarak şifrelenmesini sağlar. Kullanıcılar, Zoom Toplantıları için ve çok yakında Zoom istemcisi üzerinden yapılan bire bir, hesap içi telefon görüşmeleri için E2EE özelliğini seçebilir.

Küresel şeffaflık girişimlerini destekliyoruz

Zoom; Reform Government Surveillance, Center for Democracy and Technology ve Global Network Initiative gibi kuruluşlara katılarak veya bu kuruluşlarla görüş alışverişinde bulunarak devletlerin teknoloji kullanımı konusunda düşünceli ve dengeli bir yaklaşım benimsemiştir.

Dünya genelindeki kuruluşlar, devletler ve bireyler en hassas iletişimlerinde bize güvendiği için kendimizi son derece ayrıcalıklı hissediyoruz. Kullanıcı verilerini çok iyi korumayı sürdürmeye ve bunun için yenilikçi yöntemler geliştirmeye kararlıyız.

Don't forget to share this post