Marketing Content Writer

Anketimiz Yöneticilerin Kendileri İçin Esnek Çalışma Seçeneklerini Tercih Ettiğini Ortaya Koyuyor

Anketimiz Yöneticilerin Kendileri İçin Esnek Çalışma Seçeneklerini Tercih Ettiğini Ortaya Koyuyor

Çalışanların çalışma yeri, zamanı ve biçimi konusunda esnek olması yeteneklerin işe alınmasını ve elde tutulmasını da etkiliyor. Bu durum liderlere çalışanların ihtiyaçlarına çözüm bulmak için yeni politikalar belirleme ve bunları uygulamaya koyma sorumluluğunu yükledi. Birçok lider, yüz yüze çalışmayla uzaktan çalışma modellerinin iç içe geçtiği çalışma modelini yeni bir norm olarak kabul etti.

Çalışanların esnekliğe önem verdiğini açık bir şekilde görebiliyoruz. Peki şirket liderleri ne düşünüyor? Onlar neyi tercih ediyor? Bu politikaları hayata geçiren kişiler bunlar hakkında ne düşünüyor? 

Zoom olarak Fortune ile birlikte bu soruların yanıtlarını keşfetmeye karar verdik ve liderlerin hibrit çalışmaya ve çalışan mutluluğu, şirket kültürü ve iş hedefleri açısından genel etkilerine ilişkin görüşlerini araştıran bir anket çalışması gerçekleştirmesi için Morning Consult ile anlaştık. İşte anket sonucunda elde ettiğimiz önemli sonuçlardan birkaçı:

Liderler hibrit çalışmaya güveniyor 

  • Ankete katılan liderlerin %80'inden fazlası (%86) "iş dünyasını hibrit bir gelecek bekliyor" ifadesine katılırken yalnızca %4'lük bir dilimi aksi yönde görüş belirtti.
  • Liderler de esnek çalışmayı seviyor: %90'ın üzerinde katılımcı yalnızca yüz yüze çalışma yerine hibrit veya uzaktan çalışma ortamını tercih ettiğini ifade etti.
İdeal çalışma ortamı

Liderler neden esnek çalışmayı tercih ediyor?

  • Ankete katılan liderlerden kendi şirketlerine en uygun çalışma ortamına karar verirken hangi faktörlerin en önemli olduğunu derecelendirmelerini (1 en önemli olacak şekilde 1'den 6'ya kadar puanlandırarak) istediğimizde liderlerin "üretkenliği artırma"yı en önemli faktör olarak (2,86) gördüklerini öğrendik. Bu faktörü, ekip iş birliğini artırma (3,44) ve güçlü bir şirket kültürü sağlama (3,56) faktörleri izledi. 

Nasıl bir hibrit model tercih ediliyor?

  • Liderlere çalışanlarının çalışma yerlerine ilişkin tercihlerini sorduğumuzda ise bu alandaki anket sonuçlarının biraz daha uzaktan çalışmaya yakın olduğunu gördük. Ortalamaya göre, liderler çalışılan zamanın %60'ının uzaktan, %40'ının ise ofiste olacak şekilde bölünmesini istiyor.
İşin yüz yüze ve uzaktan bölünmesi

Mutlu çalışanlar, kaliteli bağlantılar

  • Görüşlerini sorduğumuz liderler, hibrit ve uzaktan çalışmanın özellikle çalışan deneyimi açısından olumsuz etkilere kıyasla daha fazla olumlu etkisi olduğuna inanıyor. Liderlerin %71'i hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin çalışan mutluluğu üzerinde olumlu etkisi olduğu görüşünde.
  • Ankete katılan liderlerin %85'i hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin ya kendilerine bağlı çalışan kişilerle bağlantıların kalitesini arttırdığını ya da bu modellerin söz konusu durumu hiçbir şekilde etkilemediğini düşünüyor.
  • Her bir çalışma ortamının olası faydalarının sıralandığı soruya verilen yanıtlarda ise %35 oranında liderin yüz yüze çalışma için "Bunların hiçbiri" seçeneğini işaretlediğini görüyoruz. Buna karşın, hibrit çalışma başlığı altında aynı seçeneği işaretleyenlerin oranın %13, tam uzaktan çalışma başlığı altında ise bu oranın %17 olduğu göze çarpıyor. Anketimize göre hibrit çalışmanın en fazla fayda sağladığı alanlar sırasıyla şu şekilde: çalışanlar için daha fazla esneklik (%57), iyileştirilmiş çalışan tutma oranı (%57), iyileştirilmiş iş/yaşam dengesi (%56) ve artan üretkenlik (%53).
Ortam avantajları

Doğru çalışma biçimini bulmak

  • Liderlerin çoğunluğu tüm çalışanların katıldığı şirket toplantıları (%56) ve büyük grup toplantıları (%54) gibi şirket etkinliklerinin yüz yüze çalışmadan ziyade uzaktan çalışma için daha uygun olduğunu düşünüyor. Buna karşın, sosyal ekip etkinlikleri (%57), pozisyonlar için adaylarla yapılan mülakatlar (%56) ve müşteri toplantıları (%50) açısından bakıldığında yüz yüze çalışma modelinin uzaktan çalışmaya göre daha fazla tercih edildiğini görüyoruz.
Tercih edilen çalışma biçimleri
  • Katılım gösteren liderlere ekip üyeleri arasındaki bağlantıları güçlendirmek için hangi uygulamaların yararlı olduğu konusundaki düşüncelerini sorduğumuzda ise liderler, tüm çalışanların katıldığı şirket toplantıları (%79), çalışan eğitimleri (%75) ve ekip oluşturma aktivitelerini (%77) çok faydalı veya belirli ölçüde faydalı bulduklarını belirttiler.

Diğer görüşleri keşfedin 

Morning Consult anketinden elde edilen tüm bulguları öğrenmek için buradan raporun tamamını okuyabilirsiniz.

Hibrit çalışmayı şirketinizde nasıl hayata geçirebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için ekiplerinizi nerede olurlarsa olsunlar, birbirine bağlama amacımız doğrultusunda tasarladığımız hepsi bir arada iletişim ve iş birliği teklif çözümümüz olan Zoom One'a göz atın.

Metodoloji 

Bu anket, ABD'de çalışan 250 kıdemli liderle yürütüldü ve Şirket Sahibi, Ortak, Başkan, Kurucu, Kurucu Ortak da dahil olmak üzere Başkan Yardımcısı ve üstü pozisyonlardaki unvanlar lider olarak tanımlandı. Anket katılımcılarının son altı ayda hibrit veya tam uzaktan çalışma modeliyle faaliyet göstermiş ve video konferans, sohbet ve mesajlaşma veya web seminerleri gibi bir iş birliği yazılımı kullanmış bir kuruluşta çalışması gerekiyordu.

Bu anket çalışması, 16-28 Haziran 2022 ve 14-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Tüm örnek için hata payı, artı veya eksi yüzde 6 puandır.

Don't forget to share this post