Communications Manager, Customer Success

Çalışmanın Geleceği Tekrar İncelendi: Çalışanlar Çalıştıkları Yerde Daha Fazla Esneklik İstiyor

Çalışmanın Geleceği Tekrar İncelendi: Çalışanlar Çalıştıkları Yerde Daha Fazla Esneklik İstiyor

Yaklaşık iki yıl önce COVID-19 pandemisinin patlak vermesiyle birlikte, birçok farklı sektördeki çalışan için hâlâ devam eden evden çalışma süreci başlamış oldu. Pandeminin sonu henüz daha görülmese de şirketler titizlikle çalışarak işe dönüş planları hazırlıyor. Birçok şirket, çalışanlarının hem uzaktan hem de ofisten çalışmasına imkan tanıyan hibrit bir politikayı benimsiyor. 

Ekiplerin işlerini her yerden en iyi şekilde yapmalarını sağlayacak çözümler üreten bir şirket olarak Zoom, çalışanlarla iş düzenleri hakkında ne düşündükleri üzerine görüşmek istedi.

Çalışanların hibrit çalışma hakkında ne düşündüklerini öğrenmek için 2021’de Momentive (eski adıyla SurveyMonkey) ile iş birliği yapmıştık. Bu yıl da çalışanların düşüncelerindeki değişimi görmek için yeniden birlikte çalıştık. Bu yazıda 2022 raporundaki bazı önemli bilgileri paylaşıyoruz. 

Nerede çalışmak istiyorlar?

Ofisten uzak kalmak çalışanların ofis özlemini artırmış gibi görünüyor. Ankete katılanların yüzde otuz sekizi, ofisten veya iş yerinden tam zamanlı çalışmanın kendileri için ideal seçenek olacağını belirtti. Uzaktan çalışan 10 kişiden 3’ü (%28) uzaktan çalışmayı tercih ettiğini belirtti. Bu oran 2021’e (%15) kıyasla neredeyse iki kat daha fazla. 

Bununla birlikte, ideal çalışma düzenleri (uzaktan, yüz yüze veya hibrit) sorulduğunda çalışanların tercihi, iş arkadaşlarının tercih ettiği çalışma düzeniyle aynı doğrultuda oldu. İş arkadaşları tam zamanlı olarak evden çalışan kişilerin yüzde altmış dördü evden çalışmak istediğini belirtti. İş arkadaşları tam zamanlı şekilde ofisten çalışan kişilerin %48’iyse ofisten çalışmak istediklerini belirtti. 

Çalışanlar nerede çalışacaklarını kendileri seçmek istiyor. Bu imkanın tanınmaması, işten ayrılmak için geçerli bir sebep olabiliyor.

Rapora göre, tercih edilen çalışma ortamı ve tarzı ne olursa olsun, bu tercihin çalışanlara bırakılması gerçekten büyük bir önem taşıyor. Ankete katılanların yüzde altmış dokuzu nerede ve nasıl çalışacaklarına kendisi karar vermek istiyor. Bu tercih imkanın hâlihazırda uzaktan çalışanlar için ayrı bir önemi var. Çalışanların %85‘i, işverenlerinin kesinlikle kendilerine çalıştıkları yeri belirleme imkanı sunması gerektiğini söyledi.

Bu tercih imkanı ne kadar önemli? Ankete katılanların neredeyse yarısı (%45), tercih ettikleri yerde çalışmalarına izin verilmezse yeni bir iş arayabileceklerini belirtti. Hâlihazırda evden çalışanlar arasında bu oran %55‘e kadar çıkıyor. Uzaktan ve hibrit çalışanların, tercih ettikleri çalışma düzenini seçme ve bu düzeni sürdürme konusunda ısrarcı olmaları gayet anlaşılır. Çünkü uzaktan çalışanların büyük çoğunluğu (%92) mevcut çalışma düzenlerinde başarılı olabileceklerini düşünüyor.

İstenen çalışma düzeninin yıldan yıla karşılaştırması

Size seçme imkanınız olsa iş yeriniz için ideal tercihiniz hangisi olurdu?20212022
Her zaman ofisinizden veya iş yerinizden çalışma%20%38
Çoğunlukla ofisinizden veya iş yerinizden çalışma%33%20
Çoğunlukla evden çalışma%32%20
Her zaman evden çalışma%15%19

Ekiplerin yüz yüze daha rahat oluşturulduğu doğru olabilir. Ancak iş arkadaşları arasında evden de ilişki kurulabilir.

2021 yılı boyunca çoğumuz tam zamanlı olarak evden çalışmaya devam ettik ve yeni iş arkadaşlarımızla sadece sanal olarak tanışabildik. Neyse ki uzaktan çalışma, çalışırken kurulan bu son derece önemli bağlantıların önünde bir engel değil.

2022’de ankete katılanların %63‘ü, son 12 ay içinde iş arkadaşlarıyla kısmen kolay veya çok kolay şekilde yeni ilişkiler kurduğunu belirtti. İş arkadaşlarının sanal olarak bağlantı kurması, Zoom gibi platformlar sayesinde kolaylaşmış olsa da ekip arkadaşlarının bağlantı kurmasını sağlamak amacıyla yüz yüze bir araya gelme konusunda kayda değer bir talep var. Ankete katılanların %62’si ekip arkadaşları arasında bağlantı kurma aktivitelerine yüz yüze dahil olmayı tercih ediyor. 

Uzaktan çalışanların gelecekteki toplantılarına nasıl katılmayı tercih ettiğini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

Toplantı türüYüz yüze Sanal
Büyük grup toplantılarına katılma%31%59
Projelerde küçük ekipler halinde çalışma%41%50
Süpervizörünüzle bire bir toplantı yapma%45%46
Bir grup önünde sunum yapma%42%46
Süpervizörü olduğunuz kişilerle bire bir toplantı yapma%45%36
Yeni müşterilerle toplantı yapma%53%33
Ekip arkadaşları arasında bağlantı kurma aktiviteleri%58%29
Bir pozisyon için adaylarla mülakat yapma%44%39
Konferanslara katılma%42%45

* Yanıt verenler arasında “Uygun değil” seçeneğini işaretleyenler yukarıda gösterilmediğinden toplamlar %100’e eşit değildir.

Çalışanları hibrit veya uzak düzenlerine hazırlamak için kaynak sunmak gerekir.

Hibrit ve uzaktan çalışmaya yönelik iş gücü hazırlığı ile ilgili olarak, ankete katılanların %42‘si hibrit veya uzak çalışma düzenlerinde çalışmaya ilişkin eğitim veya öğretim materyalleri aldıklarını söyledi. İş hayatının akışına farklı düzenler entegre olacağından bu tür kaynaklar, çalışan ve şirket başarısı için kritik öneme sahip olacaktır.

Zoom CIO’su Harry Moseley’in esneklik çağı olarak adlandırdığı bu döneme işverenlerin çalışanlarını ve kendilerini nasıl hazırladığı hakkında daha fazla bilgi edinin

Çalışma biçimi dönüştükçe iş gücünüzü artırın

İş hayatının değişimine ayak uydurmak için kuruluşların çalışanlarını ve müşterilerini en iyi şekilde nasıl destekleyeceklerini bilmeleri gerekir. Zoom, çalışmalarında bu konuya da odaklanıyor. Bakış açımızı anlamanıza yardımcı olabilecek birkaç kaynak aşağıda bulabilirsiniz:

2022 Çalışmanın Geleceği Tekrar İncelendi raporunun tamamını okuyun veya bu konuyla ilgili fikir lideri görüşü içeren daha fazla gönderi gibi birçok kaynak için blog sayfamıza abone olun!

Araştırma metodolojisi

Momentive’den: Bu Momentive çevrim içi anketi, 11-14 Ocak 2022’de 4.912 yetişkinden oluşan ulusal bir örneklem arasında gerçekleştirildi. Bu ankete katılanlar, her gün Momentive platformunda ankete katılan 2 milyondan fazla insan arasından seçildi. Bu anket için modellenen hata tahmini, artı veya eksi yüzde 2 puandır. Veriler, 18 yaş ve üzeri Amerika Birleşik Devletleri’nin demografik yapısını yansıtmak için Nüfus Sayım Bürosu’nun Amerikan Toplumu Anketi kullanılarak yaş, ırk, cinsiyet, eğitim ve coğrafyaya göre ağırlıklandırılmıştır.

Editörün notu 23/02/2022: Momentive çalışmasından aldığımız bilgileri de ekleyerek bu blogu güncelledik.

Don't forget to share this post