Category: Uncategorized

Bảo vệ người dùng của chúng tôi: Cách thức Zoom bảo vệ tài khoản của bạn

Aamir Ali
Tháng Tư 25, 2022
6 mins read

Kết nối nhóm của bạn với thành phần tích hợp Box và Microsoft SharePoint dành cho Zoom Chat

David Ball
Tháng Tư 14, 2022
5 mins read

Zoom IQ dành cho bán hàng: Trí tuệ hội thoại hỗ trợ người bán hàng

Theresa Larkin
Tháng Tư 13, 2022
6 mins read

Các cách mới để tổ chức hội thảo trực tuyến và sự kiện trực tuyến đem đến tác động mạnh mẽ với Zoom

Robin Bunevich
Tháng Tư 13, 2022
9 mins read

Lập kế hoạch cho một sự kiện trong khuôn viên? Dưới đây là cách trực tuyến hóa sự kiện của bạn với Zoom Events

Lauren Reed
Tháng Tư 12, 2022
6 mins read

Theo yêu cầu của giáo viên: 4 cách mới thú vị để kết nối và tương tác với học viên

Lance Ford
Tháng Tư 11, 2022
7 mins read

Báo cáo tác động xã hội thường niên lần thứ 2 của Zoom nêu bật 16,5 triệu đô la hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận

Roxana Shirkhoda
Tháng Tư 7, 2022
7 mins read

Các giải pháp linh hoạt là chìa khóa mang lại trải nghiệm toàn diện

Gary Sorrentino
Tháng Tư 6, 2022
10 mins read

"Chữa lành và thúc đẩy hy vọng": Tháng lịch sử phụ nữ tại Zoom

Kelsey Creeley
Tháng Tư 5, 2022
10 mins read

Chương trình săn lỗi của Zoom: Đánh giá năm 2021

Roy Davis
Tháng Tư 5, 2022
9 mins read

Năm mẹo tổ chức các cuộc họp mang tính hòa nhập hơn

Allie Blum
Tháng Tư 4, 2022
6 mins read

Giới thiệu Chương trình Đối tác Zoom Up được Thiết kế lại Mới

Laura Padilla
Tháng Ba 28, 2022
7 mins read