Category: Uncategorized

Gặp gỡ Trợ lý ảo Zoom

Bob Grohs
Tháng Một 24, 2023
8 mins read

Đón nhận sự thay đổi, hành động: Đổi mới cách làm việc trong nền kinh tế mới

Kristen Klein
Tháng Một 19, 2023
9 mins read

Khám phá Zoom Sessions: Cách thức mới để nâng cấp sự kiện trực tuyến một phiên

Robin Bunevich
Tháng Một 18, 2023
6 mins read

Tận dụng tối đa ngày làm việc của bạn với các tính năng Zoom yêu thích

Janine Pelosi
Tháng Một 12, 2023
4 mins read

Theo các giám đốc điều hành cấp cao, làm việc theo hình thức kết hợp và năng suất làm việc thúc đẩy việc ứng dụng điện thoại đám mây ở châu Á

Nathan Guy
Tháng Một 10, 2023
9 mins read

Bốn tính năng mới giúp nâng cao chất lượng cuộc họp trong năm mới

David Ball
Tháng Một 5, 2023
9 mins read

Nâng cao chất lượng cuộc họp với Ứng dụng thiết yếu do Zoom chọn lọc

Sharon Markowitz
Tháng Một 4, 2023
10 mins read

Cách trao quyền cho nhân viên dịch vụ khách hàng

Lucy Burningham
Tháng Một 3, 2023
13 mins read

Mới! Zoom IQ dành cho bán hàng đã có phiên bản với 12 ngôn ngữ bổ sung

Enrique Plaza Garcia
Tháng Mười Hai 16, 2022
4 mins read

Xây dựng lại sân chơi ở khu vực Atlanta nhằm góp phần chấm dứt tình trạng bất bình đẳng về không gian vui chơi

Nicole Gray
Tháng Mười Hai 15, 2022
7 mins read

Chuyển dữ liệu ra ngoài châu Âu: cập nhật DPA của Zoom

Zoom
Tháng Mười Hai 14, 2022
6 mins read

Trong 1 năm qua, đã có 1 triệu người sử dụng Trung tâm học tập Zoom

Jen Dunham
Tháng Mười Hai 13, 2022
4 mins read