Category: Uncategorized

Tăng cường hỗ trợ mà không cần tuyển thêm người: Lý do trợ lý AI là người bạn đồng hành mới tốt nhất của bạn

Mahesh Ram
Tháng Mười Một 15, 2023
10 mins read

Zoom Cares: mở rộng tác động xã hội bằng sức mạnh của Zoom

Nicole Gray
Tháng Mười Một 13, 2023
9 mins read

Trung tâm liên hệ thế hệ tiếp theo: 5 yếu tố để thành công

Bob Grohs
Tháng Mười Một 6, 2023
14 mins read

Zoom nói về Zoom: 6 bài học từ sự kiện kết hợp lớn nhất từ trước đến nay của chúng tôi

Robin Bunevich
Tháng Mười Một 2, 2023
12 mins read

3 điều quan trọng nhất khi triển khai AI tạo sinh — và cách Zoom AI Companion giúp bạn

Mahesh Ram
Tháng Mười 30, 2023
8 mins read

6 cách cải thiện hoạt động hỗ trợ khách hàng bằng nền tảng chatbot AI cho trang web

Jennifer Clark
Tháng Mười 25, 2023
12 mins read

Tích hợp video đầu ngành vào ứng dụng của bạn bằng SDK Video Zoom

Tommy Gaessler
Tháng Mười 24, 2023
10 mins read

Khiếu nại của khách hàng: 7 khiếu nại thường gặp nhất và giải pháp

Jennifer Clark
Tháng Mười 13, 2023
22 mins read

Điểm nổi bật và lời khuyên hữu ích: Bài phát biểu kết thúc Zoomtopia với Charlie Munger

Jennifer Clark
Tháng Mười 12, 2023
6 mins read

Sản phẩm mới và các thông tin giá trị: 5 khoảnh khắc nổi bật nhất tại Zoomtopia 2023

Lindsey Hunt
Tháng Mười 5, 2023
5 mins read

Zoomtopia 2023: Dịch vụ mới giúp bạn làm việc tốt nhất

Smita Hashim
Tháng Mười 3, 2023
14 mins read

Zoom Docs: không gian làm việc thích ứng được AI hỗ trợ

Smita Hashim
Tháng Mười 3, 2023
5 mins read