Category: Uncategorized

Báo cáo của Omdia Universe năm 2022 cho thấy “Zoom đáp ứng xuất sắc nhu cầu cung cấp bảo mật cấp độ doanh nghiệp lớn”

Kelly Albano
Tháng Chín 14, 2022
10 mins read

Mô-đun Sinh tồn Cục bộ cho Zoom Phone kéo dài các tính năng quan trọng của điện thoại khi dịch vụ bị gián đoạn

Sonali Karnik
Tháng Chín 13, 2022
7 mins read

Đăng ký Zoomtopia 2022 ngay hôm nay và 'Khám phá các nhân tố mới'!

Lynette LaBarre
Tháng Chín 8, 2022
3 mins read

Hacking hữu ích: Zoom tài trợ cho sự kiện H1-702 của HackerOne

Roy Davis
Tháng Chín 7, 2022
3 mins read

 

Karthik Raman
Tháng Tám 31, 2022
1 min read

Bảo mật xây dựng cho thực tại làm việc mới: IDC phản hồi về sự trưởng thành và đổi mới trong hoạt động bảo mật của Zoom

Hannah Brozek
Tháng Tám 25, 2022
9 mins read

Cập nhật từ Zoom: Nâng cao hỗ trợ ngôn ngữ, cải thiện tính năng phân tích trung tâm liên hệ, mở rộng quyền truy cập bảng trắng và nhiều cập nhật khác!

Theresa Larkin
Tháng Tám 24, 2022
14 mins read

Khảo sát cho thấy các nhà điều hành ưa chuộng tùy chọn làm việc linh hoạt cho bản thân hơn

Hannah Brozek
Tháng Tám 19, 2022
6 mins read

Lời khuyên về việc sử dụng Zoom Chat cho nhóm sinh viên

Katarina Bongardt
Tháng Tám 18, 2022
5 mins read

5 tính năng bảo mật cần thiết của Zoom Team Chat

David Ball
Tháng Tám 12, 2022
5 mins read

Tối ưu hóa môi trường làm việc kết hợp nhờ tính năng cải tiến mới nhất của Zoom, Đặt trước không gian làm việc

Zoom
Tháng Bảy 28, 2022
5 mins read

Bán hàng thông minh hơn nhờ các tính năng mới của Zoom IQ dành cho bán hàng

Enrique Plaza Garcia
Tháng Bảy 26, 2022
4 mins read