Senior Manager of Strategic Events

Đăng ký Zoomtopia 2022 ngay hôm nay và 'Khám phá các nhân tố mới'!

Đăng ký Zoomtopia 2022 ngay hôm nay và 'Khám phá các nhân tố mới'!

Chúng tôi có một số tin tức thú vị! Hiện bạn có thể đăng ký tham gia Zoomtopia 2022 trực tuyến! Hội nghị người dùng thường niên lần thứ sáu của chúng tôi sẽ là sự kiện kết hợp cả tại chỗ và trực tuyến vào ngày 8 và 9 tháng 11. Việc tham gia trực tuyến sẽ miễn phí và dành cho tất cả mọi người. 

Hãy cùng chúng tôi tham gia các buổi tương tác hấp dẫn, gặp các hội đồng khách hàng và diễn giả khách mời để có cái nhìn tổng quan về tương lai của ngành truyền thông.  

Năm nay, hãy cùng chúng tôi tham gia các phiên tương tác, thảo luận với các hội đồng khách hàng và diễn giả khách mời đầy cảm hứng khi bước qua cổng Zoomtopia 2022 để Khám phá các nhân tố mới. Bạn sẽ được đưa đến những lĩnh vực đầy cảm hứng trong trải nghiệm đầy tính cá nhân và chọn lọc này. 

Đi sâu hơn nữa, bạn sẽ khám phá tổng thể nền tảng tích hợp của Zoom và tìm hiểu cách nền tảng này nâng cao trải nghiệm, đưa bạn đến gần hơn với tầm nhìn, công việc và cả thế giới của mình. 

Đặt chỗ ngay hôm nay!

Nội dung dự kiến

Người tham dự sẽ có thể chọn từ nhiều phiên khác nhau, được tổ chức thành tám phần: 

  • Dịch vụ Tài chính
  • Chính phủ
  • Y tế
  • Giáo dục
  • Các ngành dọc mới nổi
  • Sản phẩm
  • Kỹ thuật
  • Lãnh đạo tận tâm

Bạn quan tâm đến nhiều phần? Chuyện nhỏ. Bạn có thể tham dự các phiên từ một số phần để đảm bảo trải nghiệm phù hợp với mối quan tâm của mình. 

Chúng tôi sẽ sớm thông báo thêm, vì vậy hãy theo dõi trang web Zoomtopia và tham gia Cộng đồng Zoomtopia để đặt các câu hỏi về trải nghiệm và nhận cập nhật chương trình.

Xem tất cả về Zoomtopia

Xem lại đoạn phim nổi bật của năm ngoái để có cái nhìn hậu trường về Zoomtopia.

Bạn cũng có thể xem lại các thông báo đổi mới, lễ kỷ niệm khách hàng và các diễn giả khách mời trong blog tóm tắt về Zoomtopia 2021 của chúng tôi. 

Đăng ký ngay hôm nay

Đừng bỏ lỡ mọi thứ Zoomtopia mang đến. 

Đặt chỗ tham gia trực tuyến ngay hôm nay

Bạn có câu hỏi về nội dung các phiên hoặc Zoomtopia nói chung? Vui lòng kết nối với chúng tôi trên trang Cộng đồng Zoomtopia.

Don't forget to share this post