Product Marketing Manager, Meetings & Chat

5 tính năng bảo mật cần thiết của Zoom Team Chat

5 tính năng bảo mật cần thiết của Zoom Team Chat

Mặc dù các giải pháp điện thoại, email và hội nghị video là những giải pháp phổ biến trong hệ thống công nghệ của một tổ chức, nhưng nhiều nhân viên cũng ưa thích một công cụ truyền thông hiện đại khác — đó là tin nhắn tức thời.

Zoom Team Chat là giải pháp tin nhắn ở cấp doanh nghiệp cho phép hoạt động giao tiếp diễn ra không đồng bộ và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng. Đừng nhầm lẫn với trò chuyện trong cuộc họp. Zoom Team Chat là một giải pháp tin nhắn liên tục được cung cấp trong Zoom desktop client. Sản phẩm này cũng mang tới nhiều giải pháp khác nhau như Zoom Phone, Zoom Apps, Bảng trắng Zoom, v.v.

Cũng như tất cả các giải pháp của Zoom, chúng tôi luôn lưu tâm đến vấn đề bảo mật trong xây dựng giải pháp trò chuyện. Giải pháp này gắn liền với một loạt các tính năng bảo mật được thiết kế nhằm tạo ra môi trường bảo mật và an toàn, giúp đem lại hoạt động giao tiếp mượt mà. Dưới đây là năm trong số các tính năng này:

Tính năng bảo mật chính khi trò chuyện

  1. Quản lý liên hệ bên ngoài: Chủ sở hữu tài khoảnvà quản trị viên có thể bật hoặc tắt khả năng trò chuyện của người dùng hoặc khả năng thêm liên hệ bên ngoài, đồng thời có thể xem và xóa liên hệ bên ngoài đã được thêm vào danh bạ. Nếu bật tính năng này, bạn có thể thêm người dùng Zoom bên ngoài làm liên hệ bằng cách chỉ định địa chỉ email của họ. Sau khi người dùng bên ngoài chấp thuận yêu cầu liên hệ, bạn sẽ có thể trò chuyện, chia sẻ hình ảnh và tệp cũng như tiến hành cuộc họp ngay tức thời với họ. Nếu người dùng bên ngoài xuất hiện trong cuộc trò chuyện hoặc kênh thì sẽ có nhãn “external” [“bên ngoài”] bên cạnh tên của người dùng đó và trong ô soạn thảo. 
  1. Xem trước liên kết: Xem trước hình thu nhỏ sẽ hiển thị bất kỳ lúc nào bạn chia sẻ liên kết công khai trong cuộc trò chuyện hoặc kênh. Điều này giúp người dùng khác xem trước nội dung của trang web, nhờ đó chỉ báo cho họ tốt hơn trang đích của liên kết.
  1. Cài đặt cấp độ ảnh GIF: Chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên có thể cài đặt “cấp độ” cho việc sử dụng hình ảnh GIF từ GIPHY trong Zoom Team Chat. Họ có thể thiết lập nếu muốn giới hạn ảnh GIF ở cấp độ G, PG, PG-13 hoặc R theo cấp độ của GIPHY và người dùng sẽ chỉ thấy hình ảnh GIF với các cấp độ đó trong thư viện của Zoom Team Chat.
Cấp độ GIPHY
  1. Công cụ trò chuyện lịch sự: Tự động xác định các từ khóa và mẫu văn bản trong Zoom Team Chat và trò chuyện trong cuộc họp và giúp ngăn người dùng chia sẻ các tin nhắn không mong muốn, chẳng hạn như những tin nhắn có ngôn ngữ không phù hợp. Điều quan trọng cần lưu ý là chính sách Trò chuyện lịch sự được xác định bởi quản trị viên tài khoản — không phải bởi Zoom — và công cụ này không gửi báo cáo/cảnh báo đến quản trị viên tài khoản hoặc bất kỳ người nào khác.
Trò chuyện lịch sự
  1. Mã hóa trò chuyện nâng cao: Tính năng này cho phép giao tiếp bảo mật bằng cách chỉ cho người nhận chỉ định đọc tin nhắn bảo mật. Khi bật mã hóa trò chuyện nâng cao, dữ liệu lưu trữ được mã hóa bằng các khóa được tạo và thực thi trên thiết bị của người tham gia trò chuyện. Tuy nhiên, dữ liệu trò chuyện được truyền được mã hóa khi truyền bằng mã hóa Bảo mật tầng giao vận (TLS). Khi sử dụng mã hóa trò chuyện nâng cao, bạn sẽ không thể sử dụng chức năng của một số tính năng.

Tin nhắn tức thời, bảo mật nhất quán

Là khía cạnh cốt lõi trong dịch vụ Zoom One bao gồm tính năng trò chuyện nhóm, điện thoại VoIP, bảng trắngcuộc họp video, Zoom Team Chat chỉ là một phần trong chiến lược bảo mật trên phạm vi rộng hơn của Zoom với thiết kế nhằm bảo vệ và hỗ trợ khách hàng. Phần mềm tin nhắn tức thời của chúng tôi dễ dàng tích hợp với các giải pháp Zoom khác, nhờ đó liên kết và tạo ra trải nghiệm truyền thông hợp nhất luôn coi trọng tính bảo mật và sự tin cậy.

Để tìm hiểu thêm về cách tiếp cận vấn đề bảo mật của Zoom, hãy khám phá Trust Center của chúng tôi, một nơi tổng hợp chứa mọi tài nguyên về quyền riêng tư, an toàn và bảo mật của chúng tôi.

Don't forget to share this post