Global Analyst Relations

Zoom: Đơn vị dẫn đầu trong báo cáo Gartner® Magic Quadrant™ về mảng UCaaS trên toàn cầu năm 2022

Zoom: Đơn vị dẫn đầu trong báo cáo Gartner® Magic Quadrant™ về mảng UCaaS trên toàn cầu năm 2022

Gartner là một nguồn đáng tin cậy cho các tổ chức tìm kiếm hướng dẫn về các giải pháp công nghệ đi đầu. Báo cáo Gartner Magic Quadrant giúp bạn đánh giá các nhà cung cấp công nghệ trong một thị trường nhất định, chẳng hạn như truyền thông hợp nhất, và cách đo lường họ về khả năng thực hiện và tính toàn diện của tầm nhìn. 

Và chúng tôi rất vui được thông báo Zoom đã được vinh danh là Đơn vị dẫn đầu trong báo cáo Gartner Magic Quadrant về mảng Truyền thông hợp nhất dưới dạng dịch vụ (UCaaS) trên toàn cầu năm 2022 lần thứ ba liên tiếp! 

Gartner UCaaS MQ 2022

Biểu đồ báo cáo này do Gartner, Inc. xuất bản, là một phần của tài liệu nghiên cứu lớn hơn và nên được đánh giá trong bối cảnh của toàn bộ tài liệu. Tài liệu của Gartner được cung cấp theo nhu cầu từ Zoom.

Năm nay, báo cáo Gartner Magic Quadrant dành cho giải pháp cuộc họp được kết hợp vào báo cáo Magic Quadrant về mảng Truyền thông hợp nhất dưới dạng dịch vụ (UCaaS), hiện bao gồm giải pháp điện thoại cho doanh nghiệp lớn, cuộc họp, tin nhắn hợp nhất và tức thời, tính di động và các quy trình kinh doanh sử dụng truyền thông. Zoom đã ba lần được vinh danh là Đơn vị dẫn đầu trong báo cáo Gartner Magic Quadrant dành cho giải pháp cuộc họp và đây là lần thứ ba liên tiếp Zoom được vinh danh là Đơn vị dẫn đầu trong báo cáo Gartner Magic Quadrant về mảng UCaaS.

Báo cáo UCaaS đánh giá 12 công ty trong lĩnh vực truyền thông hợp nhất và chúng tôi rất vui mừng khi Zoom được ghi nhận là Đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực này cho dịch vụ UCaaS của mình. Các dịch vụ của chúng tôi trong mảng UCaaS bao gồm các giải pháp cấp doanh nghiệp lớn như Zoom Team Chat, Zoom Phone, Zoom MeetingsZoom Whiteboard

“Chúng tôi vinh dự được có mặt trong báo cáo Gartner Magic Quadrant cho mảng UcaaS và tin rằng điều này củng cố sức ảnh hưởng liên tục của chúng tôi trong mảng này”, Greg Tomb, Chủ tịch của Zoom, phát biểu. “Với các bổ sung gần đây cho nền tảng của chúng tôi như Zoom IQ dành cho bán hàng và loại giấy phép tích hợp mọi tính năng mới, Zoom One, chúng tôi đang tiếp tục ưu tiên và kết hợp tính dễ sử dụng với sự đột phá để xây dựng nền tảng đáp ứng các nhu cầu cộng tác mới nổi và tiếp tục mang đến cho khách hàng nhiều sự hài lòng hơn nữa”.

Để đọc báo cáo Gartner Magic Quadrant về mảng UCaaS trên toàn cầu năm 2022, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.

Mã nguồn

Gartner, Magic Quadrant về mảng Truyền thông hợp nhất dưới dạng dịch vụ trên toàn cầu, Rafael Benitez, Megan Fernandez, Christopher Trueman, Pankil Sheth, ngày 28 tháng 11 năm 2022

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Gartner không xác nhận bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả trong ấn phẩm nghiên cứu của mình và không khuyên người dùng công nghệ chỉ lựa chọn các nhà cung cấp có xếp hạng cao nhất hoặc chỉ định khác. Các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner phản ánh quan điểm từ tổ chức nghiên cứu của Gartner và không được hiểu là những tuyên bố về dữ kiện thực tế. Gartner từ chối tất cả các bảo đảm, rõ ràng hoặc ngụ ý, trong phạm vi nghiên cứu này, bao gồm mọi bảo đảm về tính thương mại hoặc tính phù hợp đối với một mục đích cụ thể.

GARTNER và Magic Quadrant là nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Gartner, Inc. và/hoặc các công ty thành viên tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới; nhãn hiệu này được cho phép sử dụng trong báo cáo này. Bảo lưu mọi quyền.

Don't forget to share this post