Head of Public Sector & Education, UK & Ireland

Zoom đạt được Ba cột mốc �Quan trọng trong Lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe

Zoom đạt được Ba cột mốc �Quan trọng trong Lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe

Chúng tôi tự hào thông báo chúng tôi đã đạt được ba cột mốc quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Zoom hiện nay đã sẵn sàng với DTAC và DCB0129: Quản lý rủi ro lâm sàng và hoàn thiện bộ công cụ Bảo vệ và Bảo mật Dữ liệu, tạo niềm tin cần thiết cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe trong việc tận dụng tối đa nền tảng của chúng tôi.

Những cột mốc này củng cố cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) của Vương quốc Anh đạt được những ưu tiên của họ nhằm tăng đáng kể số lượng người mà tổ chức này có thể chẩn đoán, điều trị và chăm sóc, đồng thời giảm thiểu sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận, bao gồm thông qua việc sử dụng dịch vụ tư vấn qua video. Chúng tôi cũng mong muốn hỗ trợ NHS khi tổ chức này chuyển đổi dịch vụ để mang lại dịch vụ chăm sóc tốt hơn tại nhà, tạo ra nhiều khu vực ảo hơn, và giải quyết những tồn đọng do COVID-19 gây ra.

Việc sử dụng Zoom trong NHS đã tăng trưởng đáng kể trong hai năm qua và chúng tôi nhận thấy các tổ chức NHS, thông qua việc giới thiệu dịch vụ tư vấn Zoom ảo và tích hợp liền mạch với hệ thống bệnh án điện tử (EPR) của họ, nâng cao việc cung cấp dịch vụ chăm sóc và kết quả cho bệnh nhân. Khi tốc độ đổi mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe từ xa tiếp tục phát triển, chúng tôi mong muốn hợp tác với NHS khi tổ chức áp dụng các mô hình chăm sóc mới nắm bắt toàn bộ tiềm năng của công nghệ kỹ thuật số – đạt được mức số hóa cốt lõi trên mọi dịch vụ.

Chứng nhận NHS

  • Tiêu chí đánh giá công nghệ kỹ thuật số (DTAC): DTAC tạo lòng tin cho nhân viên và bệnh nhân rằng các công cụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số họ sử dụng đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn lâm sàng, bảo vệ dữ liệu, bảo mật kỹ thuật, khả năng tương tác, sử dụng và tiếp cận. Các tổ chức chăm sóc sức khỏe có thể sử dụng tiêu chí này để đánh giá nhà cung cấp vào thời điểm mua hàng nhằm đảm bảo các công nghệ kỹ thuật số mới đáp ứng được các tiêu chuẩn cơ bản tối thiểu.
  • Bộ công cụ Bảo vệ và Bảo mật Dữ liệu (DSP): Hiện nay chúng tôi đã hoàn chỉnh bộ công cụ DSP, một công cụ tự đánh giá trực tuyến cho phép các tổ chức đánh giá hiệu suất của họ theo 10 tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu từ National Data Guardian. Tất cả các tổ chức tiếp cận được dữ liệu và hệ thống bệnh nhân NHS phải sử dụng bộ công cụ này để đảm bảo họ đang thực hành tốt bảo mật dữ liệu và xử lý thông tin cá nhân đúng quy định.

Những tiêu chuẩn mà hiện nay Zoom đáp ứng được rất quan trọng vì chúng xây dựng lòng tin trong nhân viên và bệnh nhân NHS rằng các công cụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số họ đang dùng đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn lâm sàng, bảo vệ dữ liệu, bảo mật kỹ thuật, khả năng tương tác, sử dụng và tiếp cận do NHS đặt ra.

Don't forget to share this post