Chief Product Officer

Cách Zoom áp dụng các điều khoản dịch vụ và thông lệ của mình cho các tính năng AI

Cách Zoom áp dụng các điều khoản dịch vụ và thông lệ của mình cho các tính năng AI

Ghi chú của biên tập viên: Bài đăng trên blog này đã được chỉnh sửa vào ngày 11 tháng 8 năm 2023 nhằm bổ sung thông tin cập nhật mới nhất về điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Sau khi nhận được phản hồi về các điều khoản dịch vụ cập nhật gần đây của Zoom, Zoom đã cập nhật các điều khoản dịch vụ và bài đăng trên blog dưới đây để làm rõ rằng Zoom không sử dụng bất kỳ nội dung khách hàng nào dưới dạng âm thanh, video, cuộc trò chuyện, chia sẻ màn hình, tệp đính kèm hoặc nội dung tương tự thông tin truyền thông khác (chẳng hạn như kết quả bình chọn, bảng trắng và phản ứng) để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo của Zoom hoặc bên thứ ba.

Tại Zoom, chúng tôi coi trọng việc tạo điều kiện cho khách hàng thông qua các giải pháp giao tiếp đổi mới và bảo mật. Chúng tôi đã cập nhật điều khoản dịch vụ (trong phần 10) để xác nhận thêm rằng Zoom không sử dụng bất kỳ nội dung khách hàng nào dưới dạng âm thanh, video, cuộc trò chuyện, chia sẻ màn hình, tệp đính kèm hoặc nội dung tương tự thông tin truyền thông khác (chẳng hạn như kết quả bình chọn, bảng trắng và phản ứng) để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo của Zoom hoặc bên thứ ba. Ngoài ra, chúng tôi đã cập nhật các thông báo trong sản phẩm để phản ánh điều này.

Những thay đổi về điều khoản dịch vụ gần đây 

Chúng tôi cố gắng cung cấp tính minh bạch về chủ sở hữu dữ liệu trong điều khoản dịch vụ của mình. Những điều khoản dịch vụ này kết hợp với tuyên bố về quyền riêng tư và các thông báo về quyền riêng tư trong sản phẩm của chúng tôi nhằm mục đích đảm bảo rằng khách hàng được thông báo và lựa chọn cách Zoom sử dụng nội dung của họ. Các điều khoản dịch vụ này thường bao hàm cả các khách hàng trực tuyến của chúng tôi. Zoom có các hợp đồng khác nhau cho khách hàng mua hàng trực tiếp từ chúng tôi, bao gồm các doanh nghiệp lớn và khách hàng trong các lĩnh vực được quản lý như giáo dục và y tế, đồng thời các cập nhật cho các điều khoản dịch vụ trực tuyến không tác động đến các khách hàng này.  

Chúng tôi đã thay đổi các điều khoản dịch vụ vào tháng 3 năm 2023 để giải thích cách chúng tôi sử dụng và người sở hữu các dạng nội dung khác nhau trên nền tảng của chúng tôi. Dựa trên phản hồi khách hàng, chúng tôi đã cập nhật thêm các điều khoản dịch vụ vào tháng 8 năm 2023 để phản ánh các thay đổi mô tả phía trên và để sắp xếp lại Phần 10, giúp phần này dễ hiểu hơn.

Tính năng AI tạo sinh

Gần đây, chúng tôi đã giới thiệu hai tính năng AI tạo sinh hiệu quả là Tóm tắt cuộc họp Zoom IQ và Soạn thảo trò chuyện nhóm Zoom IQ dưới dạng bản dùng thử miễn phí nhằm nâng cao trải nghiệm Zoom. Các tính năng này cung cấp bản tóm tắt cuộc họp và soạn thảo trò chuyện nhóm tự động do AI tạo ra. Chủ sở hữu và quản trị viên tài khoản Zoom nắm quyền kiểm soát việc có bật các tính năng AI này cho tài khoản của họ hay không.

Các chủ sở hữu và quản trị viên tài khoản bật tính năng Tóm tắt cuộc họp Zoom IQ.

Điều khoản dịch vụ Zoom cho tính năng Tóm tắt cuộc họp
Cách chủ sở hữu và quản trị viên tài khoản bật và kiểm soát Zoom IQ cho Tóm tắt cuộc họp.

Người tham gia nhận được thông báo thông qua giao diện người dùng

Chúng tôi thông báo cho bạn và những người tham gia cuộc họp của bạn khi các dịch vụ AI tạo sinh của Zoom được sử dụng. Đây là ví dụ về cách chúng tôi cung cấp thông báo ngay trong cuộc họp.

Điều khoản dịch vụ Zoom cho tính năng Tóm tắt cuộc họp
Chế độ xem thông báo Tóm tắt cuộc họp của người tham gia cuộc họp sau khi người chủ trì bật tính năng này.

Xin nhắc lại: Zoom không sử dụng bất kỳ nội dung khách hàng nào dưới dạng âm thanh, video, cuộc trò chuyện, chia sẻ màn hình, tệp đính kèm hoặc nội dung tương tự thông tin truyền thông khác (chẳng hạn như kết quả bình chọn, bảng trắng và phản ứng) để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo của Zoom hoặc bên thứ ba.

Chúng tôi luôn cam kết đảm bảo tính minh bạch và mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn các công cụ cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt về tài khoản Zoom của bạn. Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và không ngừng nỗ lực để nâng cao dịch vụ của mình, đồng thời tôn trọng các quyền và ưu tiên của bạn.

Cảm ơn bạn đã trở thành một phần của cộng đồng Zoom. Sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ tiếp tục tạo ra những trải nghiệm cộng tác mượt mà và có ý nghĩa qua Zoom.

Don't forget to share this post